SPELEOLOŠKI ODSJEK LIBURNIJA

Planinarsko turističko društvo «Liburnija» osnovano je 24. srpnja 1899. godine na inicijativu kotarskog poglavara Lavoslava Golfa, koji je bio i prvi potpredsjednik društva. Predsjednik je bio Alfred knez Borelli. Godinu dana kasnije pri društvu je osnovana i speleološka sekcija pri PTD Liburnija, kada je istražena i fotografski snimljena špilja Strašna peć na Dugom otoku. Osnovni zadatak SO Liburnije je istraživanje podzemnih krških fenomena (špilja, jama i kaverni) na području Zadarske županije, pa i šire. Članovi SO Liburnije također rade i na edukaciji i popularizaciji šire javnosti o speleologiji, kao i na vođenju godišnje speleološke škole. Članovi Odsjeka aktivno sudjeluju u logorima i ekspedicijama na području Repbulike Hrvatske, kao i na međunarodnim expedicijama u susjednim zemljama. Od 2021. pročelnica Speleološkog odsjeka Liburnija je Nensi Tomeljak.  (kontakt: 095 599 0913)

Akcija Bijeli kuci 1/2016

Prošli vikend održana je prva akcija istraživanja na logoru Bijeli Kuci 2016. Kako je prošlo istraživanje novih speleoloških objekata pročitajte u nastavku...

Piše: Dino Taras

Prošli vikend održana je prva akcija istraživanja na logoru Bijeli Kuci 2016. Sve je započelo standardnim kašnjenjem i nalaženjem pred Intersparom u 18:30. Nakon obavljene „spize“ krećemo se na teren. U suton stižemo na cestu za Prosenjak gdje raspoređujemo stvari po ruksacima. Na pola puta prema Prosenjaku mjenjamo plan o dizanju kampa na Cijepalu u dizanje kampa na Prosenjaku poradi pretovarenosti. Na Prosenjak stižemo oko 10 sati, dižemo šatore i cerade te palimo vatru. U subotu krećemo na Cijepala oko 10 ujutro. Na mjestu kampa iz 11. mj. nailazimo na Danijela iz Zagreba u kućici. Nakon kratkog razgovora svi zajedno krećemo na jame. Utvrđeno je da je jama pukotina koja se ljevkasto širi prema dnu (cca 35m), gdje se nakon suženja nalazi još jedna manja prostorija (sveukupna dubina do 40m). Objekt se crta rasprema. Druga jama se nalazi na 3 min od prve i dublja je. Postavlja se do cca 35m, a nakon 35m slijedi kosa polica sa nesigurno zaglavljenim kamenjem i zemljom koja se nastavlja u pukotinu dubine cca 30tak m. Prilikom postavljanja ulaza u tu vertikalu na zidu su primjećena 2 zahrđala spita. Nakon ovih demoralizirajućih otkrića odlučeno je da se vratimo na površinu pošto je kasno i kiša pada konstantno. Na povratku do Prosenjaka se sklanjamo kod Danijela na Cijepala, koji nas nudi hranom. U razgovoru sa njime i telefonski sa Stevićem (vlasnik kućice) saznajemo da su najvjerojatnije ove dvije jame odrađene od nekih Zagrebčana (jedna od 40m i jedna od 80 – odgovora situaciji na terenu). Isto tako se saznalo da su i neki Mađari radili na ovome području prije par godina. Razmjenjujemo telefonske brojeve sa Danijelom koji se ponudio za transport opreme barem do Prosenjaka svojim Defenderom, ako je u okolici. Kiša nas prati do kampa na Prosenjaku, i dalje u noć. U nedjelju ujutro opet kiša, koja okreće na buru 10. Raspremamo kamp i krećemo oko 11:30 sa Prosenjaka. Već tradicionalno stajemo u Anite na polupobjedničko piće i krećemo put Zadra. 

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr