Povijest društva

PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ ZADAR – PRIJE I DANAS

Povijest planinarskog društva „Paklenica“ Zadar

Planinarsko društvo „Paklenica“ osnovano je davne 1899. godine u Zadru. Tada je djelovalo pod nazivom Planinarsko i turističko društvo Liburnija u cilju pronalaženja, istraživanja i opisivanja prirodnih i kulturno-povijesnih ljepota na području tadašnje kraljevine Dalmacije. U samom početku nije imalo ni svoje prostorije niti je bilo u mogućnosti organizirati izlete, ali je opstajalo kao oblik druženja i aktivnog angažmana u tadašnjem društvu. Početkom 20-og stoljeća djelovanje Društva je revitalizirano, što je motiviralo tadašnju aktualna vlast da ustupi Društvu u najam, na 20 godina, benediktinski samostan na Čokovcu i tvrđavu Sv. Mihovil. Društvo je aktivno djelovalo i povezalo se s Hrvatskim planinarskim društvom u Zagrebu te planinarskim društvima u Beču, Pragu, Pešti i Sarajevu. Osnivanjem neke vrste turističkog saveza Planinarsko i turističko društvo Liburnia dobilo je mogućnost svoje djelovanje usmjeriti ka razvijanju planinarstva. Povremeno su organizirani izleti, a od 1912. godine pristupilo se prvim ozbiljnijim zahvatima vezanim za širenje planinarskih djelatnosti. U prvim je akcijama unajmljena napuštena župnička kuća na poziciji Potprag kod Tulovih greda. To je ujedno bilo i prvo planinarsko sklonište na Velebitu. U to je vrijeme markiran i prvi planinarski put, onaj od Potpraga do Svetog brda pa preko Paklenice do Starigrada.

PTD Liburnija je prva udruga koja je sustavno istraživala i uređivala špilje u okolici Zadra, Velebita i otoka. Prva od niza speleoloških objekata koju je ovo Društvo istraživalo bila je Strašna peć na Dugom otoku, čijim je istraživanjem još na samim počecima djelovanja udaren temelj ne samo zadarskoj već i hrvatskoj speleologiji. 1908. godine osnovan je Poseban odbor za istraživanje špilja sa zadatkom da ispituje špilje u znanstvene svrhe i poduzima mjere da postanu pristupačne turistima. Odbor je, uz izletničku bio i najaktivnija speleološka sekcija. Od 1921. godine Zadar je bio pod talijanskom okupacijom te je Društvu onemogućen rad zbog čega članovi Društva odlaze u Split, gdje zajedno sa Planinarskim-turističkim društvom Mosor osnivaju novo društvo Primorsko planinarsko društvo Dinara. Sredinom dvadesetog stoljeća, nakon Drugog svjetskog rata, planinarstvo u Zadru nanovo se afirmiralo. PD Liburnija opet je započelo s radom, ali bez prefiksa turističko. Suočeno sa nedostatkom prostora i raseljenim članstvom Društvo se ipak ugasilo. Iako je aktivnost splasnula, nekolicina zanesenjaka su, uz svesrdnu pomoć Hrvatskog planinarskog saveza, započeli gradnju planinarske kućice na temeljima lugarnice u Velikoj Paklenici. Tim je projektom došlo do potrebe za potražnjom novčanih sredstava, što je iziskivalo postojanje organizacije, odnosno Planinarskog društva. Tako je 21. travnja 1961., održana osnivačka skupština kojom se obnovilo planinarsko društvo pod nazivom Planinarsko društvo „Paklenica“ Zadar pod kojim djeluje do danas. Izgradnja planinarskog doma, otvorenog 28. travnja 1963., bila je poticajna višestruko. Već slijedeće godine je sklopljen ugovor s Nacionalnim parkom Paklenica o ustupanju nekadašnje lugarnice - sada planinarskog doma, Planinarskom društvu „Paklenica“ Zadar. Rastao je broj članova i već 1965. godine Društvo je imalo brojne i raznovrsne sekcije: markacističku, ekonomsku, tehničku, promidžbenu, omladinsku, izletničku. 1966. godine osniva se speleološka sekcija, a 1967. godine osnovane su još alpinistička, foto sekcija, te Gorska služba spašavanja. 1969. godina obilježena je konačnim završetkom izgradnje planinarskog doma u Paklenici te izgradnja planinarskog skloništa na Ivinim vodicama potaknuta od strane Hrvatskog planinarskog saveza.

Narednih godina Društvo je nastavilo biti aktivno te je od Grada Zadra dobilo na korištenje prostor napuštenog bunkera u Perivoju kraljice Jelene u kojem su se članovi sastajali do kasnih 90-ih godina. Dok su sekcije, osobito speleološka, postale izrazito aktivne, kao oblik planinarskog djelovanja počelo se razvijati izletništvo te ozbiljnije planinarenje i van okvira južnog Velebita. 1973. godine PD Paklenica je predstavilo Paklenički planinarski put. Stanica planinarskih vodiča, kao sastavnica Društva osnovana je 1975. godine, a 1978. su obnovljeni odsjek za alpinizam te markacistička sekcija. Slijedeća nova sekcija Društva osnovana je 1996. godine - sekcija sportskog penjanja.

1995. godine Društvo je počelo sa sustavnom općom edukacijom članova kroz organizirane planinarske škole.

Osim starijih objekata poput Doma, skloništa na Ivinim Vodicama i Stapu, nakon Domovinskog rata članovi Društva adaptirali su napuštene vojne objekte na području Struga i Vlaškog grada. U tom periodu uređeno je i novo sklonište na Zavrati, a zatim i na Crnopcu.

 

Planinarko društvo „Paklenica“ Zadar - danas

Danas Društvo djeluje u prostorijama u blizini Narodnog trga, na adresi Majke Margarite 6. Na godišnjoj razini broji preko 600 registriranih članova, od toga oko 56% je seniora, 26% umirovljenika i 18% mladež. Raspon raznovrsnih djelatnosti Društva ostvaruje se kroz sekcije i odsjeke. Trenutno su aktivne tri sekcije, markacistička sekcija, sekcija športskog penjanja i sekcija turno skijanja i jedan odsjek, Speleološki odsjek Liburnija. U radu sekcija aktivno sudjeluje gotovo stotinu članova Društva.

PD Paklenica član je krovne nacionalne planinarske organizacije Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), a preko njega i Hrvatskog olimpijskog odbor (HOO), Međunarodne asocijacije planinarskih saveza (UIAA), Federacije za sportsko penjanje (IFSC) i Federacije za planinarsko skijanje (ISMF), Balkanske planinarske unije (BMU), Europskog planinarskog foruma (EUMF) i Udruženja europskih pješačkih putova (ERA). Društvo aktivno sudjeluje u radu tijela HPS-a, njegovih stručnih komisija i Skupštine.

Društvo je aktivno na mnogim poljima. Bavi se edukacijom novih naraštaja planinara, kao i njihovim profiliranjem kroz različite sekcije, organizira izlete, ekspedicije, pohode, susrete, škole, tečajeve, seminare, vježbe, radne akcije, predavanja, filmske i foto projekcije, radionica i natjecanja. Ukupno preko 50 različitih akcija i aktivnosti godišnje.

Članovi su većinom rekreativci, sportaši i općenito zaljubljenici u prirodu i aktivnosti vezane u planinu bilo u vidu rekreativnog planinarenja ili bavljenja nekom od aktivnosti: speleologija, alpinizam, sportsko penjanje, trčanje i brojnih drugih.

Sve aktivnosti koje PD Paklenica provodi imaju volontiranje u svojoj osnovi, bilo da je riječ o svakodnevnom funkcioniranju društva ili o fizičkim aktivnostima na otvorenom. Pošto je Društvo udruga sportske rekreacije većina aktivnosti i rada se odvija na otvorenom, u planini. Riječ je o fizičkim aktivnostima kao što su uređenje više od 150 km planinarskih staza i putova, održavanje objekata te niz škola i tečajeva kao što su opća planinarska škola, zimska opća planinarska škola, škola sportskog penjanja i speleološke škole koje organiziraju, provode i na kojima predaju volonteri, vodiči i instruktori PD Paklenice.

U prostorijama Društva, na adresi Majke Margarite 6, održavaju se redoviti sastanci članova i sekcija društva, projekcije, predavanja i edukacije. Prostorije su opremljene neophodnom informatičkom opremom, internetskom i telefonskom vezom te se iz njih obavljaju svi administrativni i organizacijski poslovi Društva. Osim navedenih prostorija Društvo je od Grada dobilo na korištenje i prostor na adresi Domovinskog rata 7 (ŠRC Višnjik) u kojoj se nalazi mala stijene (boulder) te se u njoj održavaju redoviti treninzi sportskog penjanja za sve uzraste.

Markacistička sekcija i planinarski putovi

Planinarski putovi su osnovni preduvjet za razvoj planinarstva i turističku i ekološku valorizaciju neprohodnih dijelova Velebita. Prvi označeni planinarski put na Velebitu bio je put Starigrad - kanjon Paklenice -Sveto brdo a označili su ga 1912. Članovi PTD Liburnije. 1965. godine osnovana je sekcija za markiranje koja se od tada brine o trasiranju, održavanju i označavanju planinarskih putova. Od 1973. godine Društvo održava i izdaje dnevnik Pakleničkog planinarskog puta koji sačinjava niz povezanih putova kojima se obilaze najljepše točke Nacionalnog parka Paklenica.

Sekcija danas broji 24 aktivna člana od kojih petorica imaju status markacista voditelja. U registru putova društva trenutno se nalazi 63 planinarska puta ukupne duljine 185 km.

Planinarski objekti

Društvo održava i upravlja Planinarskim domom Paklenica, planinarskim skloništima Struge i Vlaški grad u NP Paklenica te Zavrata i Tatekova koliba na Stapu. Društvo upravlja i planinarskim skloništem Crnopac na Crnopcu koje je dano na održavanje Hrvatskom planinarskom društvu Mala Rava kao i skloništem Ivine vodice koje je povjereno na održavanje Planinarskom društvu „Babulj“ Bibinje.

Riječ je o vrijednoj imovini u koju je uložen ogroman trud brojnih naraštaja planinara i koja uvelike doprinosi sigurnosti i udobnosti svih posjetitelja Velebita. Te objekte, isto kao i planinarske putove koriste planinari, ali i svi drugi posjetitelji. Objekti, uz iznimku Planinarskog doma Paklenica, još nisu financijski samoodrživi. Održavaju se uglavnom zahvaljujući velikom entuzijazmu i radu članova Društva.

Za većinu objekata postoji neki oblik ugovora o korištenju ali nijedan objekt, osim Doma za sad nije evidentiran u katastru niti u zemljišnim knjigama te nema riješene imovinskopravne odnose kao ni valjane dozvole koje su relevantne za povlačenje financijskih sredstava iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih i EU fondova.

Objekt Visina
Planinarski dom Paklenica 480 mnm
Planinarsko sklonište Zavrata 780 mnm
Planinarsko sklonište Tatekova koliba 860 mnm
Planinarsko skloništeStruge 1400 mnm
Planinarsko skloništeVlaški grad 1280 mnm

Speleološki odsjek Liburnija (SOL)

Speleološki odsjek Liburnija (SOL) svoje korijene vuče iz Planinarskog i turističkog društva Liburnija koje je položilo temelje razvoja hrvatske speleologije. Speleološka istraživanja su od iznimne važnosti za poznavanje i očuvanje geoloških, morfoloških, hidroloških i drugih svojstava krškog reljefa Zadarske županije. Od 2006. godine do dana sekcija kontinuirano organizira speleološke škole sa ciljem edukacije i povećanja broja aktivnih speleologa u Zadru. Speleološka istraživanja su od iznimne važnosti za poznavanje i očuvanje geoloških, morfoloških, hidroloških i drugih svojstava krškog reljefa Zadarske županije. Edukacija se provodi prema planu i programu speleološke škole koji je propisala Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza (KS HPS), u kojoj je SOL član.

Članovi SOL-a otkrivaju i istražuju nove terene i speleološke objekte. Prilikom istraživanja bilježe se svi podaci vezani za pojedine lokalitete i objekte, te se isti, uz fotodokumentaciju, pohranjuju u arhivu. Plan edukacije članova SOL-a obuhvaća usavršavanje teorijskih i terenskih vještina koje se odvija kroz stručne seminare raznih tematika.

SOL se bavi i popularizacijom speleologije u vidu predavanja koja su namijenjena široj javnosti, studentima Sveučilišta u Zadru i učenicima osnovnih i srednjih škola na području Županije, a na kojima se naglasak stavlja na zaštitu speleoloških objekata i njihovu važnosti za stanovništvo na krškom području.

Sekcija sportskog penjanja

Sportsko penjanje počelo se razvijati 1985. u svijetu, a istodobno se počela razvijati i u Hrvatskoj. Sekcija sportskog penjanja PD Paklenica osnovana je 1996. godine, a sljedeće godine je otvorena i umjetna stijena u dvorani Športskog centra Višnjik.

2011. godine Društvo je od Grada na korištenje dobilo i dvoranu površine 61,00 m2 na adresi Domovinskog rata 7 (ŠRC Višnjik) u kojoj je uređena mala stijena za penjanje (boulder).

Sekcija danas broji 25 aktivnih članova te održava redovite treninga za djecu i mlađe uzraste, organizira tradicionalno godišnje natjecanje u sportskom penjanju Sv. Krševan boulder open i organizira redovite škole sportskog penjanja za sve zainteresirane građane na kojima se stječu osnovna znanja potrebna za bavljenje ovim atraktivnim športom.

Sekcije turno skijanja

Javnosti poznati početci skijanja među zadranima sežu još u 1929. godinu kada su zadarski skijaši sudjelovali na dva talijanska službena natjecanja. Iako klimatski Zadar ne spada u gradove pogodne za razvoj skijaških sportova, zaljubljenika u skijanja, pogotovo među planinarima, je oduvijek bilo.

Turno skijanje je mješavina alpskog skijanja, skijaškog trčanja i planinarenja, što turnom skijašu osigurava veliku raznolikost i istinski kontakt sa netaknutom prirodom. Sekcija turno skijanja Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar djeluje od 2011. godine i okuplja desetak aktivnih članova. Organizira skijaške izlete, ture i kratke tečajeve skijanja. 

Stanica Planinarskih vodiča Zadar

U suradnji sa Stanicom planinarskih vodiča Zadar i HPSom Planinarsko društvo „Paklenica“ Zadar kontinuirano organizira:

-Godišnji plan izleta PD Paklenica

-Opću planinarsku školu

-Zimsku planinarsku školu

 

Sve sekcije sudjeluju u radu matičnih komisija HPS-a te redovito usavršavaju i obrazuju nove kadrove i instruktore u svojim područjima djelovanja. Veliki značaj daje se ekologiji te promociji planinarstva. Društvo nastavlja i proširuje svoju djelatnost u smjeru poticanja, razvijanja i unaprjeđenja športsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova korištenjem slobodnog vremena za športsko-planinarske aktivnosti.

 

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr