Promocija škole Paraglidinga

Više o ovome vidu slobodnog letenja kao i samome sportu možete saznati na interaktivnom predavanju - promociji koje će se održati u prostorijama našeg Društva u četvrtak, 25.02.2015. u 20h. Tu ćete uz video projekcije, kratko predavanje, prezentaciju opreme, terena i načina školovanja moći doznati sve što vas zanima od pitanja "straha od visine" do turističkog aspekta outdoor sportova...

Društvena srijeda 24.02.2016: Predstavljanje projekta B.transparent

Planinarsko društvo Paklenica poziva Vas na predstavljanje projekta „B.transparent: Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora” financiranog u sklopu Programa Europske unije za Hrvatsku IPA. Predstavljanje će se održati u sklopu Društvenih srijeda u PD Paklenica u srijedu, 24. veljače 2016. u 20,30 sati, a predstavit će ga udruga nositelj: Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“.

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr