Natječaj za domara/icu u Planinarskom domu na Paklenici

U Zadru, 19. prosinca 2017. godine

Na temelju odluke Upravnog odbora Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar od dana 20. studenog 2017. godine Planinarsko društvo „Paklenica“ Zadar – Upravni Odbor Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar raspisuje

N A T J E Č A J

za domara/icu u Planinarskom domu na Paklenici

 

Raspisuje se natječaj za domara/icu u Planinarskom domu na Paklenici, u svrhu dodjele izabranom domaru/ici na korištenje Planinarskog doma na Paklenici u razdoblju od četiri (4) godine.

Rok za podnošenje prijave je 30. siječnja 2018. godine. Prijave se podnose u pismenom obliku, u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ ZADAR

MAJKE MARGARITE 6
23 000 ZADAR

s naznakom

“NE OTVARATI, NATJEČAJ ZA DOMARA/ICU”

Prijava mora sadržavati:

-          ime i prezime ponuditelja, OIB, dokaz o hrvatskom državljanstvu, odnosno naziv pravne osobe s adresom i izvatkom iz odgovarajućeg registra ne starijim od 6 (šest) mjeseci do dana objave natječaja

-          točan naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon i e-mail

-          kratki opis djelatnosti kojom se podnositelj prijave bavi – životopis, poslovne reference.

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupa (ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja)

-          ako se zajednički za dodjelu na korištenje natječu dva ili više podnositelja, u prijavi moraju biti navedena imena, adrese i potpisi svakog od njih.

Prijava može sadržavati dodatnu dokumentaciju.

Za sve zainteresirane organizirat će se obilazak planinarskog doma Paklenica u subotu 20. siječnja. Sudjelovanje u obilasku potrebno je najaviti putem službenog e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komisija za provedbu natječaja će razmotriti sve prijave te pristupiti rješavanju pravovremenih i urednih prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati/tkinje koji ispunjavaju uvjete bit će pozvani na razgovor s Komisijom za provedbu natječaja. O terminu razgovora bit će telefonski obaviješteni.

Odabrani kandidat/kinja dužan/a je sklopiti ugovor o korištenju u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja odluke Komisije o izboru najboljeg ponuditelja, te je isti dužan/a otvoriti obrt ili pravnu osobu ukoliko ju ne posjeduje.

Bitni sastojci ugovora o korištenju sa kojima svaki ponuđač mora prethodno biti upoznat jesu:

-          Planinarski dom na Paklenici može se koristiti isključivo za planinarsko ugostiteljske djelatnosti

-          prihod od posluživanja hrane i pića gostima doma prihod je domara/ice

-       prihod od noćenja gostiju u domu prihod je Planinarskog društva Paklenica i služi isključivo za redovito funkcioniranje i djelovanje odnosno unapređenje djelovanja Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar.

-          režijske troškove obavljanja ugostiteljske djelatnosti snosi domar/ica.

-          domar/ica je dužan voditi evidenciju noćenja u Planinarskom domu te vršiti i naplatu noćenja.

U ugovoru o korištenju ugovorne strane – Planinarsko društvo „Paklenica“ Zadar i izabrani kandidat/kinja suglasno će utvrditi i definirati sve ostale bitne sastojke (uvjeti, rokovi, ulaganja i adaptacije, redoviti i izvanredni popravci te druga međusobna prava i obveze) iz njihova ugovornog odnosa.

Sve nepravovremene i nepotpune prijave, kao i ponude pravnih ili fizičkih osoba koje imaju nepodmirene obveze prema Planinarskom društvu „Paklenica“ Zadar te osobe koje su prekršile odluke Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar, ili koje su prekršile odnosno svojim ponašanjem i djelovanjem krše opće prihvaćenu Planinarsku etiku i kodeks neće se razmatrati.

Upravni odbor Planinarskog društva „Paklenica“ Zadar zadržava pravo poništenja cijelog natječaja ili bilo kojeg njegovog dijela bez bilo kakvih obveza prema bilo kojem od ponuditelja odnosno drugim zainteresiranim osobama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sve dodatne informacije zainteresirane osobe mogu dobiti putem e-maila na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

PLANINARSKO DRUŠTVO „PAKLENICA“ ZADAR

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr