Redovna godišnja skupština

 

Temeljem članka 31. Statuta planinarskog društva „Paklenica“ Zadar o načinu sazivanja i organiziranja skupštinske sjednice ODREĐUJE SE saziv :

REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE PLANINARSKOG DRUŠTVA „PAKLENICA“ ZADAR

Zasjedanje će se održati 04. ožujka 2020.g., u dvorani Znanstvene knjižnice Zadar, Ul. Ante Kuzmanića 3, Zadar u 18,00 h.

Predlaže se slijedeći: D N E V N I R E D:

 1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela
  a) Izbor radnog predsjedništva
  b) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvješće predsjednika o radu Društva i rasprava
 3. Financijsko izvješće za 2019. godinu i rasprava
 4. Izvješće Nadzornog odbora i rasprava
 5. Izvješće Suda časti i rasprava
 6. Izvješća sekcija i rasprava
 7. Usvajanje izvješća
 8. Plan rada i financijski plan za 2020. godinu
 9. Rasprava i prijedlozi
 10. Usvajanje Plana rada i Financijskog plan
 11. Dodjela godišnjih priznanja
 12. Razno

NAPOMENA: Pravo glasa na Skupštini imaju svi članovi društva uz predočenje članske iskaznice sa važećom markicom za tekuću godinu, uz uvjet da su članovi društva dulje od 180 dana sukladno članku 16. Statuta.
S poštovanjem.

PD Paklenica
Domagoj Diklić, predsjednik

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr