Redovna godišnja skupština PD Paklenica 2018

Temeljem članka 31. Statuta planinarskog društva „Paklenica“ Zadar o načinu sazivanja i organiziranja skupštinske sjednice ODREĐUJE SE saziv :

 

REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE PLANINARSKOG DRUŠTVA „PAKLENICA“ ZADAR

 

Zasjedanje će se održati 19. prosinca 2018.g., u dvorani Znanstvene knjižnice Zadar, Ul. Ante Kuzmanića 3, Zadar u 18,00 h.

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I    R E D:

 

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

a) Izbor radnog predsjedništva

b) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izvješće predsjednika o radu Društva i rasprava

3. Financijsko izvješće za 2018. godinu i rasprava

4. Izvješće Nadzornog odbora i rasprava

5. Izvješće Suda časti i rasprava 

6. Izvješća sekcija i rasprava

7. Usvajanje izvješća

8. Plan rada i financijski plan za 2019. godinu

9. Rasprava i prijedlozi

10. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana

11. Pravilnici o osnivanju i radu sekcija i odsjeka Društva

12. Dodjela godišnjih priznanja

11. Razno

 

NAPOMENA: Pravo glasa na Skupštini imaju  svi članovi društva uz predočenje članske iskaznice sa važećom  markicom za tekuću godinu, uz uvjet da su članovi društva dulje od 180 dana sukladno članku  16. Statuta.

S poštovanjem.

PD Paklenica 

Domagoj Diklić, predsjednik

 

Pozivni dnevni red

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr