Redovna godišnja skupština

Temeljem članka 31. Statuta planinarskog društva „Paklenica“ Zadar o načinu sazivanja i organiziranja skupštinske sjednice ODREĐUJE SE saziv :

 

REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE PLANINARSKOG 

DRUŠTVA „PAKLENICA“ ZADAR

Zasjedanje će se održati 19. siječnja 2023.g.,
u dvorani Znanstvene knjižnice Zadar, Ul. Ante Kuzmanića 3, Zadar u 19,00 h.

 

 

Predlaže se slijedeći:

D N E V N I    R E D:

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

a) Izbor radnog predsjedništva

b) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika 

2. Izvješće predsjednika o radu Društva i rasprava

3. Financijsko izvješće i rasprava

4. Izvješće Nadzornog odbora i rasprava

5. Izvješće Suda časti i rasprava 

6. Izvješća sekcija i rasprava

7. Usvajanje izvješća

8. Plan rad i Financijski plan za 2023. godinu

9. Usvajanje Plana rada i Financijskog plana

10. Razno

NAPOMENA: Pravo glasa na Skupštini imaju  svi članovi društva uz predočenje članske iskaznice sa važećom  markicom za tekuću godinu, uz uvjet da su članovi društva dulje od 180 dana sukladno članku  16. Statuta.

 

S poštovanjem.

PD Paklenica 
Morana Vuković, predsjednica

 

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr