Temeljem članka 31. Statuta planinarskog društva „Paklenica“ Zadar o načinu sazivanja i organiziranja skupštinske sjednice ODREĐUJE SE saziv :

 

REDOVNE IZBORNE SKUPŠTINE PLANINARSKOG 

DRUŠTVA „PAKLENICA“ ZADAR

 

Zasjedanje će se održati 21. rujna 2020.g., 

Novi kampus, multimedijalna dvorana 117, Ul. Dr. Franje Tuđmana 24, 23 000 Zadar, Zadar u 18,30 h.

 

 

Predlaže se sljedeći:

D N E V N I    R E D:

 

1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela

a) Izbor radnog predsjedništva

b) Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izvješće predsjednika o radu Društva i rasprava

3. Financijsko izvješće za protekli dio 2020. godine i rasprava

4. Izvješća sekcija i rasprava

5. Izvješće Nadzornog odbora i rasprava

6. Izvješće Suda časti i rasprava 

7. Izvješća sekcija i rasprava

8. Usvajanje izvješća

9. Razrješnice dužnosnicima PD Paklenica (predsjednik, dopredsjednik, tajnik) i 

    tijelima Društva (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud Časti)

10. Izbor dužnosnika PD Paklenica (predsjednik, dopredsjednik, tajnik) i tijela 

      Društva (Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud Časti) 

      za razdoblje 6.10.2020.- 6.10.2024.

 

NAPOMENA: Skupština će se održati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Svi prisutni moraju imati maske i održavati razmak. 

Pravo glasa na Skupštini imaju  svi članovi društva uz predočenje članske iskaznice s važećom  markicom za tekuću godinu, uz uvjet da su članovi društva dulje od 180 dana sukladno članku  16. Statuta.

S poštovanjem.

PD Paklenica 

Domagoj Diklić, predsjednik

 

PDF verzija: Izborna skupština 2020.pdf

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr