Akcija Vlaški 10/2017

Ekipa iz Markacističke i Gospodarske sekcije opet je bila vrijedna. Odradili su još jedan dio pripremnih radova za gradnju skloništa Vlaški grad:

Društvena srijeda 11.10.2017.: Hajdemo do Vrane

Znate li gdje su se čuvale Krune hrvatskih kraljeva ili otkud je stara Jadera dobivala vodu? Ili recimo znate li sto povezuje Sultana Ibrahima I, Papu Grgura VII i kralja Kolomana?

Dođite i saznajte!

Srijeda 11.10.2017 u 20:00h, predavač: Marin Mitrović

Građeno na HTML5 i CSS3 | Copyright © 2013 PD Paklenica  |   izrada: www.meridies.hr